Se filmens mest fantastiska kroppstransformationer.

Gerard Butler

Gerard Butlers anmärkningsvärda förändring för 300 film. Även utan specialeffekter var förändringen signifikant.

Hugh Jackman

Slående transformation för filmen Wolverine. Mer än betydande förändringar i bredden på axlarna och buken.

Ryan Reynolds

Förvandlar Ryan Reynolds till filmbladet: Trinity

Christian Bale

Transformation av Christian Bale för filmen "American Psycho". Omvänd transformation: Christian kvar i filmen "Equilibrium" och höger i filmen "The Workman".

Chris Hemsworth

Imponerande omvandling från Chris Hemsworth till filmen "Thor"

Håll dig klar för del 2 i serien "The Best Body Transformations of Cinema"